Chusteczki nawilżane KOKPIT BŁYSK 36 sztuk

17,90 zł

K5108

Nowy produkt

  • Czyszczą i zabezpieczają plastikowe powierzchnie przed promieniowaniem UV oraz zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się i pękaniu materiałów, zostawiają delikatny i świeży zapach.
  • Posiadają właściwości matujące. Zapewniają zadbany wygląd wnętrza, a tym samym przyczyniają się do utrzymania wartości pojazdu.

OPIS:

 

Przed pierwszym użyciem, zdejmij pokrywkę, otwórz foliowe opakowanie odrywając całkowicie górną część.

Umieść opakowanie z powrotem w puszcze.

Wyciągnij pierwszą ściereczkę ze środka rolki i przeciągnij przez otwór dozujący w pokrywce.

Załóż z powrotem pokrywkę na miejsce.

Wyjmuj ściereczki kolejno, pociągając za nie i odrywając.

Używaj ściereczek do usuwania zabrudzeń wg uznania.

Wystające ściereczki można trzymać w zagłębieniu pod zasuwką – pokrywka z zasuwanym zamknięciem typu Slide-Top jest szczelna i zapobiega wysychaniu.

Zawsze zamykaj pokrywkę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Dzięki temu ściereczki będą zawsze wilgotne i zdatne do użytku.

 

  • Nawilżone ściereczki przeznaczone do wszystkich powierzchni plastikowych i winylowych we wnętrzu samochodu.
  • Czyszczą i zabezpieczają plastikowe powierzchnie przed promieniowaniem UV oraz zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się i pękaniu materiałów, zostawiają delikatny i świeży zapach.
  • Posiadają właściwości matujące. Zapewniają zadbany wygląd wnętrza, a tym samym przyczyniają się do utrzymania wartości pojazdu.

 

UWAGA:

 

Zawiera: 2-metyloizotiazol-3(2H)-on;

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

SKŁAD:

 

anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycję zapachową, środki konserwujące (SODIUM BENZOATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

 

Napisz recenzję

Chusteczki nawilżane KOKPIT BŁYSK 36 sztuk

Chusteczki nawilżane KOKPIT BŁYSK 36 sztuk

  • Czyszczą i zabezpieczają plastikowe powierzchnie przed promieniowaniem UV oraz zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się i pękaniu materiałów, zostawiają delikatny i świeży zapach.
  • Posiadają właściwości matujące. Zapewniają zadbany wygląd wnętrza, a tym samym przyczyniają się do utrzymania wartości pojazdu.

Podobne produkty